ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1607122238 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='oerk9s1hnvup7kmtqaekum6ft3' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='oerk9s1hnvup7kmtqaekum6ft3' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='oerk9s1hnvup7kmtqaekum6ft3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1607208638',
	ipset='18.234.255.5',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ปาริชาต%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%สถาปิตานนท์.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='oerk9s1hnvup7kmtqaekum6ft3' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='oerk9s1hnvup7kmtqaekum6ft3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1607208638',
	ipset='18.234.255.5',
	val=' ปาริชาต สถาปิตานนท์.'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='oerk9s1hnvup7kmtqaekum6ft3' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='oerk9s1hnvup7kmtqaekum6ft3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1607208638',
	ipset='18.234.255.5',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ปาริชาต%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%สถาปิตานนท์.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='oerk9s1hnvup7kmtqaekum6ft3' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='oerk9s1hnvup7kmtqaekum6ft3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1607208638',
	ipset='18.234.255.5',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='oerk9s1hnvup7kmtqaekum6ft3' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='oerk9s1hnvup7kmtqaekum6ft3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1607208638',
	ipset='18.234.255.5',
	val='searchdb[au]=ปาริชาต สถาปิตานนท์.&searchdb[au]=ปาริชาต สถาปิตานนท์.&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='oerk9s1hnvup7kmtqaekum6ft3' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='oerk9s1hnvup7kmtqaekum6ft3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1607208638',
	ipset='18.234.255.5',
	val=' ปาริชาต สถาปิตานนท์.'
	
พบจำนวน 4 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ปาริชาต สถาปิตานนท์.
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='oerk9s1hnvup7kmtqaekum6ft3' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='oerk9s1hnvup7kmtqaekum6ft3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1607208638',
	ipset='18.234.255.5',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='oerk9s1hnvup7kmtqaekum6ft3' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='oerk9s1hnvup7kmtqaekum6ft3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1607208638',
	ipset='18.234.255.5',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ปาริชาต%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%สถาปิตานนท์.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='oerk9s1hnvup7kmtqaekum6ft3' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='oerk9s1hnvup7kmtqaekum6ft3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1607208638',
	ipset='18.234.255.5',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน : จากแนวคิดสู่ปฏิบัต..
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
302.14
ก528 
การสื่อสารสุขภาพ : ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพ
    / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
613
ก528 2546 
การสื่อสารสุขภาพ ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพ
   ปาริชาต สถาปิตานนท์. / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
613
ก528 2546. 
การสื่อสารประเด็นสาธารณะและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
   ปาริชาต สถาปิตานนท์. / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
302.2
ป554ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 4/4 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.