ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1607016579 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='opfvi6ctl2otbq6ocm3vo0u036' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='opfvi6ctl2otbq6ocm3vo0u036' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='opfvi6ctl2otbq6ocm3vo0u036',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1607102979',
	ipset='3.219.31.204',
	val='  AnD  ( (auth like \'%พฤทธิสาณ%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ชุมพล,%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ม.ร.ว.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='opfvi6ctl2otbq6ocm3vo0u036' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='opfvi6ctl2otbq6ocm3vo0u036',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1607102979',
	ipset='3.219.31.204',
	val=' พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว.'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='opfvi6ctl2otbq6ocm3vo0u036' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='opfvi6ctl2otbq6ocm3vo0u036',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1607102979',
	ipset='3.219.31.204',
	val='  AnD  ( (auth like \'%พฤทธิสาณ%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ชุมพล,%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ม.ร.ว.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='opfvi6ctl2otbq6ocm3vo0u036' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='opfvi6ctl2otbq6ocm3vo0u036',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1607102979',
	ipset='3.219.31.204',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='opfvi6ctl2otbq6ocm3vo0u036' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='opfvi6ctl2otbq6ocm3vo0u036',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1607102979',
	ipset='3.219.31.204',
	val='searchdb[au]=พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว.&searchdb[au]=พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว.&searchdb[au]=พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว.&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='opfvi6ctl2otbq6ocm3vo0u036' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='opfvi6ctl2otbq6ocm3vo0u036',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1607102979',
	ipset='3.219.31.204',
	val=' พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว.'
	
พบจำนวน 6 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว.
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='opfvi6ctl2otbq6ocm3vo0u036' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='opfvi6ctl2otbq6ocm3vo0u036',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1607102979',
	ipset='3.219.31.204',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='opfvi6ctl2otbq6ocm3vo0u036' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='opfvi6ctl2otbq6ocm3vo0u036',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1607102979',
	ipset='3.219.31.204',
	val='  AnD  ( (auth like \'%พฤทธิสาณ%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ชุมพล,%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ม.ร.ว.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='opfvi6ctl2otbq6ocm3vo0u036' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='opfvi6ctl2otbq6ocm3vo0u036',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1607102979',
	ipset='3.219.31.204',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไขข้อสงสัยประชาธิปไตย
   บีทแธม, เดวิด. / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
321.8
บ351ข 2541 
ระบบการเมือง : ความรู้เบื้องต้น
   พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว. / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
320.4
พ435ร 2539 
ระบบการเมือง : ความรู้เบื้องต้น
   พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว. / 2535
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
320.4
พ435ร 2535 
ระบบการเมือง : ความรู้เบื้องต้น
   พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว. / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
320.4
พ435ร 2540. 
ระบบการเมือง :ความรู้เบื้องต้น
   พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
320.4 พ435ร 
ระบบการเมือง : ความรู้เบื้องต้น
   พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
320.4
พ435ร 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 6/6 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.