ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1643052192 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='q9hu2bheo1270aah0e6e60u0u0' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='q9hu2bheo1270aah0e6e60u0u0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='q9hu2bheo1270aah0e6e60u0u0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1643138592',
	ipset='107.21.85.250',
	val='  AnD  ( (auth like \'%สุพร%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%อิ%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='q9hu2bheo1270aah0e6e60u0u0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='q9hu2bheo1270aah0e6e60u0u0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1643138592',
	ipset='107.21.85.250',
	val=' สุพร อิ'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='q9hu2bheo1270aah0e6e60u0u0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='q9hu2bheo1270aah0e6e60u0u0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1643138592',
	ipset='107.21.85.250',
	val='  AnD  ( (auth like \'%สุพร%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%อิ%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='q9hu2bheo1270aah0e6e60u0u0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='q9hu2bheo1270aah0e6e60u0u0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1643138592',
	ipset='107.21.85.250',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='q9hu2bheo1270aah0e6e60u0u0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='q9hu2bheo1270aah0e6e60u0u0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1643138592',
	ipset='107.21.85.250',
	val='searchdb[au]=สุพร อิ&searchdb[au]=สุพร อิ&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='q9hu2bheo1270aah0e6e60u0u0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='q9hu2bheo1270aah0e6e60u0u0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1643138592',
	ipset='107.21.85.250',
	val=' สุพร อิ'
	
พบจำนวน 16 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สุพร อิ
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='q9hu2bheo1270aah0e6e60u0u0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='q9hu2bheo1270aah0e6e60u0u0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1643138592',
	ipset='107.21.85.250',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='q9hu2bheo1270aah0e6e60u0u0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='q9hu2bheo1270aah0e6e60u0u0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1643138592',
	ipset='107.21.85.250',
	val='  AnD  ( (auth like \'%สุพร%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%อิ%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='q9hu2bheo1270aah0e6e60u0u0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='q9hu2bheo1270aah0e6e60u0u0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1643138592',
	ipset='107.21.85.250',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
   สุพร อิ / 2539
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
347.07
ส 827ก 2539 
การขอพิจารณาคดีใหม่
   สุพร อิศรเสนา / 2540
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
345.07
ส827ก 2540 
การเขียนคำฟ้องอุทธรณ์และฎีกา
   สุพร อิศรเสนา, ม.ล. / 2542
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
347.08
ส827ก 2542 
การชี้สองสถานการยื่นบัญชีระบุพยาน
   สุพร อิศรเสนา, ม.ล. / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
347.07
ส827ก 2539 
การยืนคำให้การแก้คดี
   สุพร อิศรเสนา, ม.ล. / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
348.04
ส827ก 2539 
การยืนคำให้การแก้คดี: ตำราว่าความ
   สุพร อิศรเสนา, ม.ล. / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
348.04
ส827ก 2545 
ขับรถโดยประมาท
   สุพร อิศรเสนา
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
343.0946
ส827ข 2542 
คู่มือการซักถามพยาน
   สุพร อิศรเสนา, ม.ล. / 2542
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
345.59306
ส 827ค 2542. 
คู่มือการซักถามพยาน
   สุพร อิศรเสนา, ม.ล. / 2539
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
345.59306
ส 827ค 2539. 
คู่มือการว่าความเรื่องการครอบครองปรปักษ์ที่ดิน
   สุพร อิศรเสนา, ม.ล. / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
346.043
ส827ก 2538 
ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด : 72 พรรษา พฤกษามหาราชินี
    / 2547
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อ635.92
ต125 2547 . 
ตำราว่าความการเขียนฎีกา
   สุพร อิศรเสนา, ม.ล. / 2536
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
340.092
ส827ต [2536?]. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/16 รายการ] Copyright 2021. All Rights Reserved.