ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 16 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สุพร อิ
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
   สุพร อิ / 2539
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
347.07
ส 827ก 2539 
การขอพิจารณาคดีใหม่
   สุพร อิศรเสนา / 2540
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
345.07
ส827ก 2540 
การเขียนคำฟ้องอุทธรณ์และฎีกา
   สุพร อิศรเสนา, ม.ล. / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
347.08
ส827ก 2542 
การชี้สองสถานการยื่นบัญชีระบุพยาน
   สุพร อิศรเสนา, ม.ล. / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
347.07
ส827ก 2539 
การยืนคำให้การแก้คดี
   สุพร อิศรเสนา, ม.ล. / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
348.04
ส827ก 2539 
การยืนคำให้การแก้คดี: ตำราว่าความ
   สุพร อิศรเสนา, ม.ล. / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
348.04
ส827ก 2545 
ขับรถโดยประมาท
   สุพร อิศรเสนา
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
343.0946
ส827ข 2542 
คู่มือการซักถามพยาน
   สุพร อิศรเสนา, ม.ล. / 2542
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
345.59306
ส 827ค 2542. 
คู่มือการซักถามพยาน
   สุพร อิศรเสนา, ม.ล. / 2539
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
345.59306
ส 827ค 2539. 
คู่มือการว่าความเรื่องการครอบครองปรปักษ์ที่ดิน
   สุพร อิศรเสนา, ม.ล. / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
346.043
ส827ก 2538 
ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด : 72 พรรษา พฤกษามหาราชินี
    / 2547
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อ635.92
ต125 2547 . 
ตำราว่าความการเขียนฎีกา
   สุพร อิศรเสนา, ม.ล. / 2536
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
340.092
ส827ต [2536?]. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/16 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.