ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1708874651 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='6anihup9efu0ok9vp1h00h4o75' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='6anihup9efu0ok9vp1h00h4o75' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6anihup9efu0ok9vp1h00h4o75',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1708961052',
	ipset='3.236.145.153',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ู%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%พิชัย%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%นิลทองคำ%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='6anihup9efu0ok9vp1h00h4o75' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6anihup9efu0ok9vp1h00h4o75',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1708961052',
	ipset='3.236.145.153',
	val=' ู พิชัย นิลทองคำ'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='6anihup9efu0ok9vp1h00h4o75' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6anihup9efu0ok9vp1h00h4o75',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1708961052',
	ipset='3.236.145.153',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ู%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%พิชัย%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%นิลทองคำ%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='6anihup9efu0ok9vp1h00h4o75' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6anihup9efu0ok9vp1h00h4o75',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1708961052',
	ipset='3.236.145.153',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='6anihup9efu0ok9vp1h00h4o75' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6anihup9efu0ok9vp1h00h4o75',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1708961052',
	ipset='3.236.145.153',
	val='searchdb[au]=ู พิชัย นิลทองคำ&searchdb[au]=ู พิชัย นิลทองคำ&searchdb[au]=ู พิชัย นิลทองคำ&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='6anihup9efu0ok9vp1h00h4o75' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6anihup9efu0ok9vp1h00h4o75',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1708961052',
	ipset='3.236.145.153',
	val=' ู พิชัย นิลทองคำ'
	
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ู พิชัย นิลทองคำ
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='6anihup9efu0ok9vp1h00h4o75' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6anihup9efu0ok9vp1h00h4o75',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1708961052',
	ipset='3.236.145.153',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='6anihup9efu0ok9vp1h00h4o75' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6anihup9efu0ok9vp1h00h4o75',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1708961052',
	ipset='3.236.145.153',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ู%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%พิชัย%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%นิลทองคำ%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='6anihup9efu0ok9vp1h00h4o75' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6anihup9efu0ok9vp1h00h4o75',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1708961052',
	ipset='3.236.145.153',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
พระราชบัญญัติ พ.ร.บ. ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม..
    / 2541
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
346.07
พ371 2541 
ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บรรพ 1-6
   ู พิชัย นิลทองคำ / 2535
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

346.6พ624ป2535 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.