ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1607121903 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='gc4hb1ted08ekhpopnudjlv3k4' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='gc4hb1ted08ekhpopnudjlv3k4' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gc4hb1ted08ekhpopnudjlv3k4',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1607208303',
	ipset='18.234.255.5',
	val='  AnD  ( (auth like \'%เสถียร%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%เชยประทับ.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='gc4hb1ted08ekhpopnudjlv3k4' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gc4hb1ted08ekhpopnudjlv3k4',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1607208303',
	ipset='18.234.255.5',
	val=' เสถียร เชยประทับ.'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='gc4hb1ted08ekhpopnudjlv3k4' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gc4hb1ted08ekhpopnudjlv3k4',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1607208303',
	ipset='18.234.255.5',
	val='  AnD  ( (auth like \'%เสถียร%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%เชยประทับ.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='gc4hb1ted08ekhpopnudjlv3k4' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gc4hb1ted08ekhpopnudjlv3k4',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1607208303',
	ipset='18.234.255.5',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='gc4hb1ted08ekhpopnudjlv3k4' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gc4hb1ted08ekhpopnudjlv3k4',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1607208303',
	ipset='18.234.255.5',
	val='searchdb[au]=เสถียร เชยประทับ.&searchdb[au]=เสถียร เชยประทับ.&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='gc4hb1ted08ekhpopnudjlv3k4' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gc4hb1ted08ekhpopnudjlv3k4',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1607208303',
	ipset='18.234.255.5',
	val=' เสถียร เชยประทับ.'
	
พบจำนวน 6 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง เสถียร เชยประทับ.
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='gc4hb1ted08ekhpopnudjlv3k4' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gc4hb1ted08ekhpopnudjlv3k4',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1607208303',
	ipset='18.234.255.5',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='gc4hb1ted08ekhpopnudjlv3k4' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gc4hb1ted08ekhpopnudjlv3k4',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1607208303',
	ipset='18.234.255.5',
	val='  AnD  ( (auth like \'%เสถียร%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%เชยประทับ.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='gc4hb1ted08ekhpopnudjlv3k4' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='gc4hb1ted08ekhpopnudjlv3k4',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1607208303',
	ipset='18.234.255.5',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศด้อยพัฒนา
   เสถียร เชยประทับ. / 2531
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
302.2
ส894ก 2531. 
การสื่อสารและการพัฒนา
   เสถียร เชยประทับ. / 2540
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 22 ไอเทม)
302.2
ส894ก 2540 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา
   เสถียร เชยประทับ. / 2540
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
302.2345
ส894ค 2540. 
ศักยภาพของสื่อมวลชนในการพัฒนาประเทศ
   เสถียร เชยประทับ. / 2530
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
302.23
ส894ศ 2530. 
สื่อมวลชนกับการพัฒนาประเทศ : เน้นเฉพาะประเทศไทย
   เสถียร เชยประทับ. / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
302.2
ส894ส 2538. 
การสื่อสาร การเมือง และประชาธิปไตยในสังคมพัฒนาแล้ว
   เสถียร เชยประทับ. / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
302.23
ส894ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 6/6 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.