ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1611151851 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='hljh5km0pr1jgpv9l136qkbhg1' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='hljh5km0pr1jgpv9l136qkbhg1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hljh5km0pr1jgpv9l136qkbhg1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1611238251',
	ipset='3.239.242.55',
	val='  AnD  ( (subj like \'%PROBABILITIES%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='hljh5km0pr1jgpv9l136qkbhg1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hljh5km0pr1jgpv9l136qkbhg1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1611238251',
	ipset='3.239.242.55',
	val=' PROBABILITIES'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='hljh5km0pr1jgpv9l136qkbhg1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hljh5km0pr1jgpv9l136qkbhg1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1611238251',
	ipset='3.239.242.55',
	val='  AnD  ( (subj like \'%PROBABILITIES%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='hljh5km0pr1jgpv9l136qkbhg1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hljh5km0pr1jgpv9l136qkbhg1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1611238251',
	ipset='3.239.242.55',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='hljh5km0pr1jgpv9l136qkbhg1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hljh5km0pr1jgpv9l136qkbhg1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1611238251',
	ipset='3.239.242.55',
	val='searchdb[su]=PROBABILITIES&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='hljh5km0pr1jgpv9l136qkbhg1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hljh5km0pr1jgpv9l136qkbhg1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1611238251',
	ipset='3.239.242.55',
	val=' PROBABILITIES'
	
พบจำนวน 18 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง PROBABILITIES
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='hljh5km0pr1jgpv9l136qkbhg1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hljh5km0pr1jgpv9l136qkbhg1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1611238251',
	ipset='3.239.242.55',
	val=' PROBABILITIES '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='hljh5km0pr1jgpv9l136qkbhg1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hljh5km0pr1jgpv9l136qkbhg1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1611238251',
	ipset='3.239.242.55',
	val='  AnD  ( (subj like \'%PROBABILITIES%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='hljh5km0pr1jgpv9l136qkbhg1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hljh5km0pr1jgpv9l136qkbhg1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1611238251',
	ipset='3.239.242.55',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
A Primer of statistics
   Phipps,M.C. / 1998
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
P573A 1998. 
Probability and statistics for engineers
   Miller, Irwin / 1985
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
M647P 1985. 
Probability, statistics, and random processes for electrical..
   Leon-Garcia, Alberto . / 2009
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.2024
L579P 2009. 
Applied statistics and probability for engineers
   Montgomery, Douglas C / 1999
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
M787A 1999 
Applied statistics for engineers and scientisrs
   Petruccelli,Joseph D. / 1999
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
P498A 1999. 
Introduction to probability and random processes
   Aunon, Jorge I. / 1996
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.2
A926I 1996 
Introduction to probability and statistics
   Mendenhall, William. / 1983
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
519
Me537I 1993 
Introduction to probability and statistics : principles and ..
   Milton, J.S. (Janet Susan) . / 1995
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
M662I 1995. 
Probability : Schaum is outline series theory and problems
   Lipschutz, Seymour. / 1981
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
519.2
L499P 1981 
Probability and random processes for electrical engineering
   Leon-Garcia, Alberto / 1994
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.31
L499P 1994 
Probability and statistics : Schaum is outline series theory..
   Spiegel, Murray R. / 1980
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
519
S755P 1980 
Probability and statistics : Schaum is outline series theory..
   Spiegel, Murray R. / 1988
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519
S755P 1988 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/18 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.