เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

คลิกเพื่อเลือกตู้ที่อยู่ใกล้กัน
ตู้ 1
ตู้ 2
ตู้ 3
ตู้ 4
ตู้ 5
ตู้ 6
ตู้ 7
ตู้ 8
ตู้ 9
ตู้ 10
หรือ
คลิกนี่นี่เพื่อดูสถานที่จัดเก็บทั้งหมด
   
วาทศาสตร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ : ORAL COMMU..

808.5 ฉ235ว 2532
การพูดและการเขียนในงานส่งเสริม / ชัชรี นฤทุม.

808.5 ช357ก 2545
เขียนคำกล่าวปราศรัยและสุนทรพจน์ให้ประทับใจ / ชั..

808.5 ช387ข 2539
เขียนคำกล่าวปราศรัยและสุนทรพจน์ให้ประทับใจ / ชั..

808.5 ช387ข 2539
เขียนคำกล่าวปราศรัยและสุนทรพจน์ให้ประทับใจ / ชั..

808.5 ช387ข 2539
การพูด : ท. 011 / ชัชวาลย์ สมทรัพย์.

808.5 ช62ก [253-]
การพูด : ท. 011:แบบทดสอบ / ชัชวาลย์ สมทรัพย์.

808.5 ช62ก [253-]
การพูด : ท. 011:แบบทดสอบ / ชัชวาลย์ สมทรัพย์.

808.5 ช62ก [253-]
การแสดงออกต่อหน้าประชุมชน : ท 062 / ชัชวาลย์ สม..

808.5 ช62ก [253-]
การแสดงออกต่อหน้าประชุมชน : ท 062 / ชัชวาลย์ สม..

808.5 ช62ก [253-]
การแสดงออกต่อหน้าประชุมชน : ท 062 :แบบทดสอบ / ช..

808.5 ช62ก [253-]
การแสดงออกต่อหน้าประชุมชน : ท 062 :แบบทดสอบ / ช..

808.5 ช62ก [253-]
การสื่อสารระหว่างบุคคล / ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์..

808.5 ถ411ก 2533
การสื่อสารระหว่างบุคคล / ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์..

808.5 ถ411ก 2533
พูดตรึงใจ : วาทศิลป์แบบอนาคต / [อู๋ เถียนหนี เข..

808.5 ถ719พ 2545
พูดตรึงใจ : วาทศิลป์แบบอนาคต / [อู๋ เถียนหนี เข..

808.5 ถ719พ 2545
ศิลปะการเป็นประธาน / ทองสุข มันตาทร

808.5 ท317ศ 2546
ศิลปะการเป็นประธาน / ทองสุข มันตาทร

808.5 ท317ศ 2546
ลูกเล่น-ลูกฮา : รวมปาฐกถายอดฮิต / ทินวัฒน์ มฤคพ..

808.5 ท453ล 2543
ลูกเล่น-ลูกฮา : รวมปาฐกถายอดฮิต / ทินวัฒน์ มฤคพ..

808.5 ท453ล 2543
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [26]   [แสดง 20/518 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.