เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

คลิกเพื่อเลือกตู้ที่อยู่ใกล้กัน
ตู้ 1
ตู้ 2
ตู้ 3
ตู้ 4
ตู้ 5
ตู้ 6
ตู้ 7
ตู้ 8
ตู้ 9
ตู้ 10
หรือ
คลิกนี่นี่เพื่อดูสถานที่จัดเก็บทั้งหมด
   
Mass communication review yearbook : volume3/ ..

301.1607 M414 1982
Mass communication review yearbook : volume3/ ..

301.1607 M414 1982
Mass communication review yearbook : volume3/ ..

301.1607 M414 1982
Mass communication review yearbook : volume3/ ..

301.1607 M414 1982
Mass communication review yearbook : Volume 4/ ..

301.1607 M414 1983
Mass communication review yearbook : Volume 4/ ..

301.1607 M414 1983
Mass communication review yearbook : Volume 4/ ..

301.1607 M414 1983
สื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา = Mas..

301.1607 อ171ส 2532
ภาพลักษณ์ของผู้หญิงในสื่อมวลชน / กาญจนา แก้วเท..

301.162 ก425ภ 2535
ภาพลักษณ์ของผู้หญิงในสื่อมวลชน / กาญจนา แก้วเท..

301.162 ก425ภ 2535
ภาพลักษณ์ของผู้หญิงในสื่อมวลชน / กาญจนา แก้วเท..

301.162 ก425ภ 2535
ภาพลักษณ์ของผู้หญิงในสื่อมวลชน / กาญจนา แก้วเท..

301.162 ก425ภ 2535
สื่อเพื่องานส่งเสริมเผยแพร่ / ณรงค์ สมพงษ์.

301.16 ณ211ส 2535
สื่อเพื่องานส่งเสริมเผยแพร่ / ณรงค์ สมพงษ์.

301.16 ณ211ส 2535
สื่อเพื่องานส่งเสริมเผยแพร่ / ณรงค์ สมพงษ์.

301.16 ณ211ส 2535
สื่อเพื่องานส่งเสริมเผยแพร่ / ณรงค์ สมพงษ์.

301.16 ณ211ส 2535
การสื่อสารในกลุ่ม / ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์.

301.16 ถ599ก 2534
การสื่อสารในกลุ่ม / ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์.

301.16 ถ599ก 2534
การสื่อสารในกลุ่ม / ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์.

301.16 ถ599ก 2534
หลักนิเทศศาสตร์ / ปรมะ สตะเวทิน.

301.16 ป168ห 2533
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [603]   [แสดง 20/12041 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.