เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

คลิกเพื่อเลือกตู้ที่อยู่ใกล้กัน
ตู้ 1
ตู้ 2
ตู้ 3
ตู้ 4
ตู้ 5
ตู้ 6
ตู้ 7
ตู้ 8
ตู้ 9
ตู้ 10
หรือ
คลิกนี่นี่เพื่อดูสถานที่จัดเก็บทั้งหมด
   
หลักนิเทศศาสตร์ / ปรมะ สตะเวทิน.

301.16 ป168ห 2533
หลักนิเทศศาสตร์ / ปรมะ สตะเวทิน.

301.16 ป168ห 2533
หลักนิเทศศาสตร์ / ปรมะ สตะเวทิน.

301.16 ป168ห 2533
การสื่อสารเพื่ออุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง /..

301.16 ม122ก 2536
การสื่อสารเพื่ออุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง /..

301.16 ม122ก 2536
การสื่อสารเพื่ออุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง /..

301.16 ม122ก 2536
หลักและทฤษฎีการสื่อสาร : เอกสารการสอนชุดวิชา 15..

301.16 ม246ห 2535
หลักและทฤษฎีการสื่อสาร : เอกสารการสอนชุดวิชา 15..

301.16 ม246ห 2535
หลักและทฤษฎีการสื่อสาร : เอกสารการสอนชุดวิชา 15..

301.16 ม246ห 2535
หลักและทฤษฎีการสื่อสาร : เอกสารการสอนชุดวิชา 15..

301.16 ม246ห 2535
หลักและทฤษฎีการสื่อสาร : เอกสารการสอนชุดวิชา 15..

301.16 ม246ห 2535
หลักและทฤษฎีการสื่อสาร : เอกสารการสอนชุดวิชา 15..

301.16 ม246ห 2535
นิเทศศาสตร์เบื้องต้น / โดย รจิตลักษณ์ แสงอุไร.

301.16 ร121น 2530
นิเทศศาสตร์เบื้องต้น / โดย รจิตลักษณ์ แสงอุไร.

301.16 ร121น 2530
นิตยสาร/ วิษณุ สุวรรณเพิ่ม.

301.16 ว768น 2531.
การสื่อสารมวลชน : บทบาทหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ คว..

301.16 ส233ก 2535
การสื่อสารมวลชน : บทบาทหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ คว..

301.16 ส233ก 2535
การสื่อสารมวลชน : บทบาทหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ คว..

301.16 ส233ก 2535
ทฤษฎีสื่อสารมวลชน / อรนุช เลิศจรรยารักษ์ และ ด..

301.16 อ329ท 2531
ทฤษฎีสื่อสารมวลชน / อรนุช เลิศจรรยารักษ์ และ ด..

301.16 อ329ท 2531
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [603]   [แสดง 20/12041 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.