เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี/ ซะการีย์ยา อมตยา
   ไม่มีหญิงสาวในบทกวี = No women in poetry / Zakariya Amataya ; ปรียาภรณ์ เจริญบุตร, สุนิดา สุพันธมาตย์, แปล ; ธอม ราดซีเอนดะ, บรรณาธิการ. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
895.911
ซ119ม 
วิทยา ศักยาภินันท์
   วิทยา ศักยาภินันท์ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
160
ว582ต 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    / 2544
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   จรรยา ประชิตโรมรัน / 2547
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
959.3023
จ148ก 2547 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    / 2539
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
923.1
ร778 2539 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   สุพร อิ / 2539
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
347.07
ส 827ก 2539 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   ประสานพงษ์ ทางเรือนแก้ว. / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
629.24
ป399ง 2549. 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   ฮอนดะ ,อะทสิฮึโระ. / 2547
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
628.4458
ฮ159ท2547. 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
629.2
x399m2543 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    / 2540
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
a^ 512.97
ศ615u 2540 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    / 2548
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    / 2535
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    / 2535
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   สว่างจิต ธนสีลังกูร / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
547
ส421อ 2542 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    / 2539
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   จิตฤดี วีรรเวสส์ / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
351.765
จ464ค 2542 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [1098]   [แสดง 20/21959 รายการ] Copyright 2024. All Rights Reserved.