ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1664501872 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='83nbgpefnv5kpuva8htbc8amp6' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='83nbgpefnv5kpuva8htbc8amp6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='83nbgpefnv5kpuva8htbc8amp6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1664588272',
	ipset='18.208.187.128',
	val='  AnD  ( (auth like \'%สมพร%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%พรหมหิตาธร.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='83nbgpefnv5kpuva8htbc8amp6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='83nbgpefnv5kpuva8htbc8amp6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1664588272',
	ipset='18.208.187.128',
	val=' สมพร พรหมหิตาธร.'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='83nbgpefnv5kpuva8htbc8amp6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='83nbgpefnv5kpuva8htbc8amp6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1664588272',
	ipset='18.208.187.128',
	val='  AnD  ( (auth like \'%สมพร%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%พรหมหิตาธร.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='83nbgpefnv5kpuva8htbc8amp6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='83nbgpefnv5kpuva8htbc8amp6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1664588272',
	ipset='18.208.187.128',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='83nbgpefnv5kpuva8htbc8amp6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='83nbgpefnv5kpuva8htbc8amp6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1664588272',
	ipset='18.208.187.128',
	val='searchdb[au]=สมพร พรหมหิตาธร.&searchdb[au]=สมพร พรหมหิตาธร.&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='83nbgpefnv5kpuva8htbc8amp6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='83nbgpefnv5kpuva8htbc8amp6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1664588272',
	ipset='18.208.187.128',
	val=' สมพร พรหมหิตาธร.'
	
พบจำนวน 15 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สมพร พรหมหิตาธร.
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='83nbgpefnv5kpuva8htbc8amp6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='83nbgpefnv5kpuva8htbc8amp6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1664588273',
	ipset='18.208.187.128',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='83nbgpefnv5kpuva8htbc8amp6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='83nbgpefnv5kpuva8htbc8amp6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1664588273',
	ipset='18.208.187.128',
	val='  AnD  ( (auth like \'%สมพร%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%พรหมหิตาธร.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='83nbgpefnv5kpuva8htbc8amp6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='83nbgpefnv5kpuva8htbc8amp6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1664588273',
	ipset='18.208.187.128',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
    / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
345.05
ก469 2542 
คดีวิสามัญฆาตกรรม : พร้อมด้วยคำอธิบายพระราชบัญญัติการรื้อฟื..
   สมพร พรหมหิตาธร. / 2538
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
346.152
ส265ค 2538. 
คู่มือการเตรียมคดีอาญาภาครัฐ [พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยกา..
   สมพร พรหมหิตาธร. / 2526
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
345.05
ส265ค 2526. 
คู่มือเตรียมคดีอาญา [ภาครัฐ]
   สมพร พรหมหิตาธร. / 2539
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
345.05
ส265ค 2539 
คู่มือเตรียมคดีอาญา [ภาคเอกชน]
   สมพร พรหมหิตาธร. / 2539
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
345.05
ส265ค 2539 
คู่มือปฏิบัติงานคดีทรัพย์สินทางปัญญา
   สมพร พรหมหิตาธร. / 2540
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
346.048
ส265ค 2540. 
เชิงปฏิบัติการคดีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย
   สมพร พรหมหิตาธร. / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
345
ส265ช 2543. 
พยานหลักฐานในคดีแพ่ง
   สมพร พรหมหิตาธร / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
347.06
ส265พ 2546 
พยานหลักฐานในคดีอาญา
   สมพร พรหมหิตาธร. / 2540
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
345.06
ส265พ 2540. 
พยานหลักฐานในคดีอาญา
   สมพร พรหมหิตาธร. / 2537
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
345.06
ส265พ 2537. 
พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์พศ. 2530
   สมพร พรหมหิตาธร. / 2538
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
348.621388
ส265พ 2538. 
ย่อหลักกฎหมายปืน
   สมพร พรหมหิตาธร. / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
348.02
ส265ย 2539. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/15 รายการ] Copyright 2022. All Rights Reserved.