ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1708876923 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='6s50bctp732ircr4hvjnptiaq6' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='6s50bctp732ircr4hvjnptiaq6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6s50bctp732ircr4hvjnptiaq6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1708963324',
	ipset='3.236.145.153',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ุ%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%อมรศักดิ์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%วงศ์พัฒนาสิน%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='6s50bctp732ircr4hvjnptiaq6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6s50bctp732ircr4hvjnptiaq6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1708963324',
	ipset='3.236.145.153',
	val=' ุ อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='6s50bctp732ircr4hvjnptiaq6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6s50bctp732ircr4hvjnptiaq6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1708963324',
	ipset='3.236.145.153',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ุ%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%อมรศักดิ์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%วงศ์พัฒนาสิน%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='6s50bctp732ircr4hvjnptiaq6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6s50bctp732ircr4hvjnptiaq6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1708963324',
	ipset='3.236.145.153',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='6s50bctp732ircr4hvjnptiaq6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6s50bctp732ircr4hvjnptiaq6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1708963324',
	ipset='3.236.145.153',
	val='searchdb[au]=ุ อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน&searchdb[au]=ุ อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน&searchdb[au]=ุ อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='6s50bctp732ircr4hvjnptiaq6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6s50bctp732ircr4hvjnptiaq6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1708963324',
	ipset='3.236.145.153',
	val=' ุ อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน'
	
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ุ อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='6s50bctp732ircr4hvjnptiaq6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6s50bctp732ircr4hvjnptiaq6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1708963324',
	ipset='3.236.145.153',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='6s50bctp732ircr4hvjnptiaq6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6s50bctp732ircr4hvjnptiaq6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1708963324',
	ipset='3.236.145.153',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ุ%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%อมรศักดิ์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%วงศ์พัฒนาสิน%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='6s50bctp732ircr4hvjnptiaq6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='6s50bctp732ircr4hvjnptiaq6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1708963324',
	ipset='3.236.145.153',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
ประมวลรัษฎากร 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่..
   อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
343.04
อ289ป 2540 
คำอธิบาย vet ภาษีซื้อทั้งระบบ : ฉบับประยกต์
   ุ อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน / 2542
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
336.2713
อ289ค 2542 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.