ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1614186084 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='oin5buol2rukdafbtg95e2e393' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='oin5buol2rukdafbtg95e2e393' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='oin5buol2rukdafbtg95e2e393',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1614272484',
	ipset='34.234.223.227',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ชัยสิทธิ์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ตราชูธรรม%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='oin5buol2rukdafbtg95e2e393' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='oin5buol2rukdafbtg95e2e393',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1614272484',
	ipset='34.234.223.227',
	val=' ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='oin5buol2rukdafbtg95e2e393' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='oin5buol2rukdafbtg95e2e393',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1614272484',
	ipset='34.234.223.227',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ชัยสิทธิ์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ตราชูธรรม%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='oin5buol2rukdafbtg95e2e393' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='oin5buol2rukdafbtg95e2e393',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1614272484',
	ipset='34.234.223.227',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='oin5buol2rukdafbtg95e2e393' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='oin5buol2rukdafbtg95e2e393',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1614272484',
	ipset='34.234.223.227',
	val='searchdb[au]=ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม&searchdb[au]=ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='oin5buol2rukdafbtg95e2e393' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='oin5buol2rukdafbtg95e2e393',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1614272484',
	ipset='34.234.223.227',
	val=' ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม'
	
พบจำนวน 16 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='oin5buol2rukdafbtg95e2e393' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='oin5buol2rukdafbtg95e2e393',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1614272484',
	ipset='34.234.223.227',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='oin5buol2rukdafbtg95e2e393' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='oin5buol2rukdafbtg95e2e393',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1614272484',
	ipset='34.234.223.227',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ชัยสิทธิ์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ตราชูธรรม%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='oin5buol2rukdafbtg95e2e393' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='oin5buol2rukdafbtg95e2e393',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1614272484',
	ipset='34.234.223.227',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
กรณีศึกษาปัญหาภาษีอากร (ศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกาและหมายเหตุ)
   ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม. / 2541
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
343.04
ช445ก [2541?]. 
การบริหารค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหรอ
   สุพัฒน์ อุปนิกขิต / 2535
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
657.3
ส831ก 2535 
การบริหารค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหรอ
   สุพัฒน์ อุปนิกขิต / 2538
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
346.067ส831ก 2538 
การวางแผนภาษีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
   ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม / 2540
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
336.24
ช445ก 2540 
การวางแผนภาษีธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
   ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม. / 2538
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
346.043
ช445ก 2538. 
การวางแผนภาษีอากรระหว่างประเทศ
   ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
336.2
ช445ก 2541 
คำอธิบายกฎหมายภาษีอากร
   ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม. / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
343.04
ช445ค 2546. 
คำอธิบายกฎหมายภาษีอากร
   ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม / 2540
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
343.04
ช445ก 2541 
คำอธิบายกฎหมายภาษีอากร
   ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม. / 2536
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
343.04
ช445ก 2536. 
คำอธิบายโดยสังเขปและตัวบทกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ : พระร..
   ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม. / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
346.07
ช445ค 2541. 
บริษัทมหาชน
   ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม. / 2539
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
346.0668
ช534บ 2539. 
รวมคำพิพากษาศาลฎีกา (ย่อ) เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร (ตั้งแต่พ.ศ..
   ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม / 2538
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
343.04
ช445ร 2538 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/16 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.