เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

คลิกเพื่อเลือกตู้ที่อยู่ใกล้กัน
ตู้ 1
ตู้ 2
ตู้ 3
ตู้ 4
ตู้ 5
ตู้ 6
ตู้ 7
ตู้ 8
ตู้ 9
ตู้ 10
หรือ
คลิกนี่นี่เพื่อดูสถานที่จัดเก็บทั้งหมด
   
การออกแบบแบบสอบถามสำหรับงานวิจัย/ อรุณ จิรวัฒน..

001.433 อ399ก
การออกแบบแบบสอบถามสำหรับงานวิจัย/ อรุณ จิรวัฒน..

001.433 อ399ก
เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิ..

001.433 บ471ม 2542
รวมเล่ม บทวิทยุ รายการรอบรู้กับ มอ.ช่วง "ก้าวทั..

001.433 ร156 2542
การวิจัยเชิงบรรยาย / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์.

001.433 ส287ก 2525
การวิจัยเชิงบรรยาย / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์.

001.433 ส287ก 2525
การวิจัยเชิงบรรยาย / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์.

001.433 ส287ก 2525
การวิจัยประเมินผลโครงการ : Project Evaluation R..

001.433 ส761ก 2536
การวิจัยประเมินผลโครงการ : Project Evaluation R..

001.433 ส761ก 2536
การวิจัยประเมินผลโครงการ : Project Evaluation R..

001.433 ส761ก 2536
คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา / อคิน ร..

001.433 อ114ค 2537
คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา / อคิน ร..

001.433 อ114ค 2537
วิธีการวิจัย / จีรพรรณ กาญจนะจิตรา.

001.43 จ557ว 2526
วิธีการวิจัย / จีรพรรณ กาญจนะจิตรา.

001.43 จ557ว 2526
ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิ..

001.43 ช523ศ 2549
ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิ..

001.43 ช523ศ 2550
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติ..

001.43 อ117ว 2551
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติ..

001.43 อ117ว 2551
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติ..

001.43 อ117ว 2551
วิธีวิจัยทางธุรกิจ= Business Reserch/ พิชญาณี(น..

001.44 พ639ว 2549
  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [125]   [แสดง 20/2488 รายการ] Copyright 2024. All Rights Reserved.