เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

คลิกเพื่อเลือกตู้ที่อยู่ใกล้กัน
ตู้ 1
ตู้ 2
ตู้ 3
ตู้ 4
ตู้ 5
ตู้ 6
ตู้ 7
ตู้ 8
ตู้ 9
ตู้ 10
หรือ
คลิกนี่นี่เพื่อดูสถานที่จัดเก็บทั้งหมด
   
นักวางแผนวิจัยปฏิบัติการ= The Action Research P..

001.42 น377 2538
การวิจัยเบื้องต้น / บุญชม ศรีสะอาด.

001.42 บ421ก
การวิจัยเบื้องต้น / บุญชม ศรีสะอาด.

001.42 บ421ก
การวิจัยในชั้นเรียน = Classroom research / ประว..

001.42 ป375ก
การวิจัยในชั้นเรียน = Classroom research / ประว..

001.42 ป375ก
การวิจัยในชั้นเรียน = Classroom research / ประว..

001.42 ป375ก
การสำรวจโดยการสุ่มตัวอย่าง : ทฤษฎีและปฎิบัติ = ..

001.42 พ647ก 2547
เล่าเรื่องงานวิจัย (ไม่ยากอย่างที่คิด) / เพทาย ..

001.42 พ913ล 2553
การวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์= Research in ..

001.42 ภ374ก 2544
การวิจัยทางการศึกษา และสังคมศาสตร์ / ภัทรา นิค..

001.42 ภ374ก 2544
การวิจัยทางการศึกษา และสังคมศาสตร์ / ภัทรา นิค..

001.42 ภ374ก 2544
การวิจัยทางการศึกษา และสังคมศาสตร์ / ภัทรา นิค..

001.42 ภ374ก 2544
การวิจัยทางการศึกษา และสังคมศาสตร์ / ภัทรา นิค..

001.42 ภ374ก 2544
การวิจัยทางการศึกษา และสังคมศาสตร์ / ภัทรา นิค..

001.42 ภ374ก 2544
สถิติการวิจัย / รำไพ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา.

001.42 ร466ส 2533
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ / วรัญญา ภัทรสุข..

001.42 ว293ร 2552
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ / วรัญญา ภัทรสุข..

001.42 ว293ร 2552
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ / วรัญญา ภัทรสุข..

001.42 ว293ร 2552
วิจัยธุรกิจยุคใหม่ / วัชราภรณ์ สุริยาวัฒน์.

001.42 ว385ว 2546
วิจัยธุรกิจยุคใหม่ / วัชราภรณ์ สุริยาวัฒน์.

001.42 ว385ว 2546
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [125]   [แสดง 20/2488 รายการ] Copyright 2024. All Rights Reserved.