เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

คลิกเพื่อเลือกตู้ที่อยู่ใกล้กัน
ตู้ 1
ตู้ 2
ตู้ 3
ตู้ 4
ตู้ 5
ตู้ 6
ตู้ 7
ตู้ 8
ตู้ 9
ตู้ 10
หรือ
คลิกนี่นี่เพื่อดูสถานที่จัดเก็บทั้งหมด
   
ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม =..

001.42 อ579ร
ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม =..

001.42 อ579ร
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / ..

001.422 ก399ก
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคดาต้า ไมน์นิง เบื้อง..

001.422 อ885ก
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / ..

001.4220285 ก399ก
การใช้ SPSS for windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / ..

001.4220285 ก399ก 2545
การใช้ SPSS for windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / ..

001.4220285 ก399ก 2545
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / ..

001.4220285 ก399ก 2549
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / ..

001.4220285 ก399ก 2549
หลักสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป / อัญชลี..

001.4225021 อ514ห 2541.
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for Windows / กัลยา..

001.4225 ก398ก 2542
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for Windows / กัลยา..

001.4225 ก398ก 2542
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for Windows / กัลยา..

001.4225 ก398ก 2542
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค..

001.4225 ส837ก 2543
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค..

001.4225 ส837ก 2545
สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา / กนกทิพย์..

001.422 ก124ส 2543
สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา / กนกทิพย์..

001.422 ก124ส 2543
สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา / กนกทิพย์..

001.422 ก124ส 2543
สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา / กนกทิพย์..

001.422 ก124ส 2543
การวิจัยขั้นดำเนินงาน : การวิเคราะห์เชิงปริมาณท..

001.422 ก398ก 2537
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [124]   [แสดง 20/2464 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.