เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

คลิกเพื่อเลือกตู้ที่อยู่ใกล้กัน
ตู้ 1
ตู้ 2
ตู้ 3
ตู้ 4
ตู้ 5
ตู้ 6
ตู้ 7
ตู้ 8
ตู้ 9
ตู้ 10
หรือ
คลิกนี่นี่เพื่อดูสถานที่จัดเก็บทั้งหมด
   
Operations research : an introduction / Hamdy A..

001.424 T128O 1987
Operations research : an introduction / Hamdy A..

001.424 T128O 1987
Operations research : an introduction / Hamdy A..

001.424 T128O 1987
Operations research : an introduction / Hamdy A..

001.424 T128O 1987
Operations research : an introduction / Hamdy A..

001.424 T128O 2003.
Operations research : an introduction / Hamdy A..

001.424 T128O 2003.
Operations research : applications and algorith..

001.424 W783O 2004.
การบริหารงานวิจัย / ขัตติยา กรรณสูต และวิชัย ..

001.424 ก461 2530.
การบริหารงานวิจัย / ขัตติยา กรรณสูต และวิชัย ..

001.424 ก461 2530.
การวิจัยการดำเนินงาน = Operations Research / โก..

001.424 ก961ก 2524
การวิจัยการดำเนินงาน = Operations Research / โก..

001.424 ก961ก 2524
การวิจัยขั้นดำเนินงาน I : Operationas research ..

001.424 น241ก 2538
การวิจัยขั้นดำเนินงาน I/ นราศรี ไววนิชกุล.

001.424 น241น 2538.
เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิ..

001.424 บ471ม 2534
เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิ..

001.424 บ471ม 2534
การวิจัยเชิงประเมิน / Carol H. Weiss แต่ง ; พงศ..

001.424 พ141ก 2528
การวิจัยเชิงประเมิน / Carol H. Weiss แต่ง ; พงศ..

001.424 พ141ก 2528
การวิจัยดำเนินงาน = Operations research / วิจิต..

001.424 ว522ก 2532
การวิจัยดำเนินงาน = Operations research / วิจิต..

001.424 ว522ก 2532
การวิจัยดำเนินงาน = Operations research / วิจิต..

001.424 ว522ก 2532
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [125]   [แสดง 20/2488 รายการ] Copyright 2024. All Rights Reserved.