เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

คลิกเพื่อเลือกตู้ที่อยู่ใกล้กัน
ตู้ 1
ตู้ 2
ตู้ 3
ตู้ 4
ตู้ 5
ตู้ 6
ตู้ 7
ตู้ 8
ตู้ 9
ตู้ 10
หรือ
คลิกนี่นี่เพื่อดูสถานที่จัดเก็บทั้งหมด
   
การวิจัยดำเนินงาน = Operations research / วิจิต..

001.424 ว522ก 2532
การวิจัยดำเนินงาน = Operations research / วิจิต..

001.424 ว522ก 2540
การวิจัยดำเนินงาน = Operations research / โดย ว..

001.424 ว522ก 2548
การวิจัยดำเนินงาน = Operations research / โดย ว..

001.424 ว522ก 2548
การวิจัยดำเนินงาน = Operations research / สุทธิ..

001.424 ส773ก 2552
การวิจัยดำเนินงาน = Operations research / สุทธิ..

001.424 ส773ก 2552
การวิจัยดำเนินงาน = Operations research / สุทธิ..

001.424 ส773ก 2552
การวิจัยดำเนินงาน = Operations research / สุทธิ..

001.424 ส773ก 2552
Research and development volume xxvii/ Derek L...

001.42 B747R 1993.
Business research methods / Donald R. Cooper, P..

001.42 C777 1998
Business research methods / Donald R. Cooper, P..

001.42 C777 1998
Business research methods / Donald R. Cooper, P..

001.42 C777 1998
Business research methods / Donald R. Cooper, P..

001.42 C777 1998
Research methods / Donald H. McBurney, Theresa..

001.42 M113R 2007.
Business research methods / WilliamG.Zikmund.

001.42 Z68B 1997
Business research methods / WilliamG.Zikmund.

001.42 Z68B 1997
การวิจัยธุรกิจ = Business research / ศิริวรรณ ..

001.42 ก514 2541
การวิจัยธุรกิจ = Business research / ศิริวรรณ ..

001.42 ก514 2541
การวิจัยธุรกิจ = Business research / ศิริวรรณ ..

001.42 ก514 2541
การวิจัยธุรกิจ = Business research / เตือนจิตต์..

001.42 ต831ก 2542
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [124]   [แสดง 20/2464 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.