เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

คลิกเพื่อเลือกตู้ที่อยู่ใกล้กัน
ตู้ 1
ตู้ 2
ตู้ 3
ตู้ 4
ตู้ 5
ตู้ 6
ตู้ 7
ตู้ 8
ตู้ 9
ตู้ 10
หรือ
คลิกนี่นี่เพื่อดูสถานที่จัดเก็บทั้งหมด
   
วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ / โดย วีรยา ภัทรอาชา..

519.5 ว833ว 2534
สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R :เล่ม 1 การทดสอ..

519.5 ศ373ส
สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R :เล่ม 2 การทดสอ..

519.5 ศ373ส
สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R :เล่ม 2 การทดสอ..

519.5 ศ373ส
สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R :เล่ม 1 การทดสอ..

519.5 ศ373ส
สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R :เล่ม 1 การทดสอ..

519.5 ศ373ส
สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R :เล่ม 2 การทดสอ..

519.5 ศ373ส
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย/ ศิริชัย กาญจนวาสี.

519.5 ศ452ส 2545
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย/ ศิริชัย กาญจนวาสี.

519.5 ศ452ส 2545
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย/ ศิริชัย กาญจนวาสี.

519.5 ศ452ส 2545
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย = Applied statistic..

519.5 ศ452ส 2547
หลักสถิติเบื้องต้น / ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์.

519.5 ศ484ท 2539
หลักสถิติเบื้องต้น / ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์.

519.5 ศ484ท 2539
สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย : ทฤษฎีและปฏิบัติ / ..

519.5 ส698ส
สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย : ทฤษฎีและปฏิบัติ / ..

519.5 ส698ส
สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย : ทฤษฎีและปฏิบัติ / ..

519.5 ส698ส
การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานส..

519.5 ส761ก 2556
การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานส..

519.5 ส761ก 2556
การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานส..

519.5 ส761ก 2556
สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤ..

519.5 ส834ส 2554
  32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [94]   [แสดง 20/1879 รายการ] Copyright 2021. All Rights Reserved.