เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

คลิกเพื่อเลือกตู้ที่อยู่ใกล้กัน
ตู้ 1
ตู้ 2
ตู้ 3
ตู้ 4
ตู้ 5
ตู้ 6
ตู้ 7
ตู้ 8
ตู้ 9
ตู้ 10
หรือ
คลิกนี่นี่เพื่อดูสถานที่จัดเก็บทั้งหมด
   
Quantitative decision making / Guisseppi A. For..

519.542 F721Q 1986.
Quantitative decision making / Guisseppi A. For..

519.542 F721Q 1986.
Quantitative decision making / Guisseppi A. For..

519.542 F721Q 1986.
Quantitative decision making / Guisseppi A. For..

519.542 F721Q 1986.
ทฤษฎีตัดสินใจเชิงสถิติ / ทวี รื่นจินดา .

519.542 ท184ท 2529
การอนุมานเชิงสถิติ : ทฤษฎีขั้นต้น / โดย สุชาดา ..

519.544 ส759ก 2530
การอนุมานเชิงสถิติ : ทฤษฎีขั้นต้น / โดย สุชาดา ..

519.544 ส759ก 2530
การอนุมานเชิงสถิติ : ทฤษฎีขั้นต้น / โดย สุชาดา ..

519.544 ส759ก 2530
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับเศรษฐศาสตร์และธุรกิ..

519.55 ภ667ก
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับเศรษฐศาสตร์และธุรกิ..

519.55 ภ667ก
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับเศรษฐศาสตร์และธุรกิ..

519.55 ภ667ก
Complete business statistics / Amir D. Aczel

519.5 A189C 1989.
Complete business statistics / Amir D. Aczel

519.5 A189C 1989.
Statistics for business and economics / David R..

519.5 A611S 1996.
Statistics for business and economics / David R..

519.5 A611S 1996.
Statistics for business and economics / David R..

519.5 A611S 1996.
Statistics for business and economics / David R..

519.5 A611S 1996.
Statistics for business and economics / David R..

519.5 A611S 1996.
Basic statistical concepts / Albert E. Bartz.

519.5 B294B 1981
Basic statistical concepts / Albert E. Bartz.

519.5 B294B 1981
  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [94]   [แสดง 20/1879 รายการ] Copyright 2007. All Rights Reserved.