เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

คลิกเพื่อเลือกตู้ที่อยู่ใกล้กัน
ตู้ 1
ตู้ 2
ตู้ 3
ตู้ 4
ตู้ 5
ตู้ 6
ตู้ 7
ตู้ 8
ตู้ 9
ตู้ 10
หรือ
คลิกนี่นี่เพื่อดูสถานที่จัดเก็บทั้งหมด
   
Statistical methods for engineers and scientist..

519.5 B562S 1985.
Statistical methods for engineers and scientist..

519.5 B562S 1985.
Applied statistics : improving business process..

519.5 B786A 1997
Introductory statistics : A Microcomputer Appro..

519.5 E52I 1984
Introductory statistics : A Microcomputer Appro..

519.5 E52I 1984
Business statistics : methods and applications..

519.5 E59B 1985
Engineering problem solving with MATLAB / Delor..

519.5 E85E 1997.
Discovering statistics using SPSS for Windows :..

519.5 F453D 2002
Business statistics : text, cases, software / ..

519.5 H178B 1991
Business statistics : text, cases, software / ..

519.5 H178B 1991
Principles of statistics / Paul A. Herzberg.

519.5 H582P 1983
Statistics : an introduction / Roger E. Kirk.

519.5 K59S 1999
Statistics : for business and economics / James..

519.5 M126S 1998.
Statistical techniques in business and economic..

519.5 M398S 1996
Probability and statistics for engineers / Irwi..

519.5 M647P 1985.
Introduction to probability and statistics : pr..

519.5 M662I 1995.
Applied statistics and probability for engineer..

519.5 M787A 1999
Statistics thinking for managers/ Lyman Ott and..

519.5 O89S 1983.
Applied statistics for engineers and scientisrs..

519.5 P498A 1999.
A Primer of statistics/ M.C.Phipps.

519.5 P573A 1998.
  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [94]   [แสดง 20/1879 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.