เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ


      1. ตำราเรียนฟรีโดยมหาวิทยาลัยไรซ์
'OpenStax College' 
          
► https://openstax.org/

      2. InTech การันตีด้วยยอดดาวน์โหลดกว่า 61 ล้านบทเรียน  
          ► http://www.intechopen.com

      3. FreeTechBooks คนรักไอทีไม่ควรพลาด 
          ► http://www.freetechbooks.com

      4. Knowledge unlatched ฐานข้อมูล ebook ฟรี จาก Karger Libri 
          ► http://www.knowledgeunlatched.org/ku-collections/ku-books/

      5. EconPapers
          ► https://econpapers.repec.org/

      6. Economics Bulletin 
          ► http://www.accessecon.com/pubs/EB/

      7. D-Lib Magazine     
          ► http://www.dlib.org/

      8. Cornell University   
          ► https://arxiv.org/

      9. APS Physics         
          ► https://physics.aps.org/

      10. AgEcon    
          ► https://ageconsearch.umn.edu/

      11. Journal of Artificial Intelligence Reserach
          ► https://www.jair.org/index.php/jair

      12. Open Humanities Press   
          ► http://www.openhumanitiespress.org/


ไปยังหัวข้อบทความ   Copyright 2024. All Rights Reserved.