เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เอกลักษณ์ไทย เล่ม 1
    / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
390
ส691อ 2544 
เอกลักษณ์ไทย
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
306
ส691อ 2543 
เอกสารการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2475
   นรนิติ เศรษฐบุตร / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
342
น217อ 2542 
เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน = Laws and..
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
301.16026
ม246ก 2530 
เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการงานขนส่งสินค้า = Cargo transpor..
    / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
354
ม246ก 2544 
เอกสารการสอนชุดวิชา การผลิตงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-8
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
659.2
ส747ก 2532 
เอกสารการสอนชุดวิชา คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ = Business..
    / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
519.5
ม246ค 2541 
เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยน..
    / 2535
   หนังสือสำรอง ที่ หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 14 ไอเทม)
778.1
ม246ค 2535 
เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยน..
    / 2536
   หนังสือสำรอง ที่ หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
778.1
ม246ค 2536 
เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยน..
    / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
778.1
ม246ค 2542 
เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยน..
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
778.1
ม246ค 2543 
เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยน..
    / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
778.1
ม246ค 2544 
เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยน..
    / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
778.1
ม246ค 2546 
เอกสารการสอนชุดวิชา ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน = Current poli..
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
320.9
ม246ป 2537 
เอกสารการสอนชุดวิชา ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน = Current poli..
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
320.9
ม246ป 2543 
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง = Radio prog..
    / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
791.44
ม246ก 2548 
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง = Radio prog..
    / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
791.44
ม246ก 2546 
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง = Radio prog..
    / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
791.44
ม246ก 2539 
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง = Radio prog..
    / 2531
   หนังสือสำรอง ที่ หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
791.44
ม246ก 2531 
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ 16419 หน่วยที่ ..
    / 2531
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
791.45
ม246ก 2531 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 [1093]   [แสดง 20/21855 รายการ] Copyright 2024. All Rights Reserved.