เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
รัฐศาสตร์แนววิพากษ์ = Critical political Science
   ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
320
ช892ร 
วัฒนธรรมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น : การทำงานกับบร..
   คีลี่, ทิโมธี ดี. / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.30952
ค499ว 
พัฒนา Web App แบบมืออาชีพด้วย PHP + AJAX และ jQuery
   อนรรฆนงค์ คุณมณี. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
006.76
อ162พ 
วิวัฒนาการการออกโฉนดที่ดินและงานทะเบียนที่ดิน
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
346.043
ม234ว 2543 
พัฒนาการรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารรัฐกิจ : จากอดีตสู่ปัจจุบัน..
   ไชยา ยิ้มวิไล. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
351
ช942พ 
จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL ครอบคลุมถึงเวอร์ชั่น 6.0 ฉบับสมบูร..
   ชาญชัย ศุภอรรถกร. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
005.75
ช485จ 
การจัดการสมัยใหม่ = Modern Management
   เซอร์โต, ซามูเอล ซี / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
658.4
ซ548ก 2552. 
จัดการเสียงของลูกค้าอย่างไรให้ได้ใจลูกค้า= VOC management an..
   ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.8
ณ339จ 
บันทึกลับของแอนน์ แฟรงก์ = The diary of a young girl, Anne F..
   แฟรงก์,แอนน์ / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
428.4
ฟ855บ 
ศัพท์ธุรกิจรายวัน ฉบับสมบูรณ์ = Daily business vocabulary
   สิริบุปผา อุทารธาดา. / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ef.658.003
ส731ศ 
คัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน = Essentials of writing
   เศรษฐวิทย์. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
421
ศ866ค 
คัมภีร์อมตะ : สูตรลับของเซนเพื่อความพ้นทุกข์ในชีวิตนี้ : วัช..
   นิโรธ จิตวิสุทธิ์. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.301 น662ค 
ผจญภัย 80 วัน รอบโลก = Around the world in eighty days
   เวิร์น, จูลส์, ค.ศ. 1828-1905. / 2553
   นวนิยาย ที่ International Language Center(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
FC
ว919ผ 2553 
อาณาจักรอาเซียน
   สุทัศน์ สังคะพันธ์. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
341.2473
ส778อ 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (มุมมองด้านการบริหาร) = e-Comerce (a m..
   โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.872
อ978พ 
รายงานผลการวิจัย การพัฒนาเครื่องจัดเรียงเอกสาร= Development ..
   ณัฐดนัย สุขหนา / 2556
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ651.53
ณ321ก 
รายงานวิจัย การหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งโซล่าฟาร์มในระ..
   ประกรณ์ชัย พลรัตนศักดิ์ / 2554
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ621.3
ป181ก 
ภาพพิมพ์เบื้องต้นสำหรับครูศิลปะ
   สน วัฒนสิน. / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
769
ส187ภ 
สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน : Conversations in daily life.
    / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
428.34
ส187 
คุณธรรมในสามก๊ก
    / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
895.13
ส645ค 2550 . 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 [1091]   [แสดง 20/21804 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.