เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เฮฮากับตัวเลข
    / 2536
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
001
ฮ719 2536 
แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์
   โรว์ลิ่ง,เจ.เค. / 2543
   นวนิยาย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว
จ942ฮ 2543. 
โฮจิมินห์ มหาบุรษแห่งเวียดนาม Legend of the world
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
DVD0999 
ไฮดรอลิกส์
   ประวิตร ลิมปะวัฒนะ / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
629.8042
ป378ฮ 2540 
ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม = Hydraulic system
   ณรงค์ ตันชีวะวงศ์. / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
627
ณ311ฮ 2546. 
ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม
   ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์. / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
629.8042
ข262ฮ 2550. 
ระบบการเมือง : ความรู้เบื้องต้น
   พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว. / 2556
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
320.4
พ435ร 
ระบบเศรษฐกิจและพัฒนาการเศรษฐกิจไทย
   ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
330.9593
ช686ร 
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ = Strategic information systems
   พรรณี สวนเพลง. / 2555
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
658.403
พ272ร 
ระเบียบโลกใหม่ = New world order
   สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
327
ส239ร 
ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม = Research met..
   อัศวิน แสงพิกุล. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
001.42
อ579ร 
ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา = Research methodology in educat..
   สุวัฒน์ วัฒนวงศ์. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
370.7
ส876ร 
ศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา
   ศิริพร ศรีชูชาติ. / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วจ915.93
ศ463ศ 
รักให้เป็น ไม่เห็นยาก
   รัชเขต วีสเพ็ญ. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
152.41
ร321ร 
รักอมตะก้องโลก โรเมโอ กับ จูเลียต = Romeo and Juliet
   เชคสเปียร์, วิลเลียม, ค.ศ. 1564-1616. / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
428.4
ช693ร 
มัคคุเทศก์ = Tour guiding
   พิมพรรณ สุจารินพงค์. / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
338.4791
พ718ม 
วัคซีนในฝันมหัศจรรย์แห่งชีวิต
    / 2558
   นวนิยาย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
รส
ส181ว 
ปัญญาประดิษฐ์ = Artificial intelligence
   บุญเจริญ สิริเนาวกุล. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
006.3
บ416ป 
รัฐประศาสนศาสตร์ : ทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค.ศ. 1887- ค.ศ. 1970)
   พิทยา บวรวัฒนา. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
350.01
พ671ร 
รัฐประศาสนศาสตร์สร้างสรรค์ = Creative Public Management
   บุญทัน ดอกไธสง / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
350
บ464ร 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 [1091]   [แสดง 20/21804 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.