เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Tourism industry
   นิศา ชัชกุล. / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
910
น687อ 2554 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Tourism industry
   บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
910
บ563อ 2548 
อุตสาหกรรมและการรีไซเคิล
   ฮอนดะ,อะทสึฮิโระ. / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
628.4458
ฮ195อ 2547 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มยุคหลังความตกลง ATC
   สมคิด พุทธศรี. / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
338.47677
ส234อ 2552 
อุตสาหกรรมเหล็กกับการก่อสร้างบ้านในอนาคต
   จรัญพัฒน์ ภูวนันท์ / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
693.7
จ155อ 2547 
อุตสาหรรมผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ม..
    / 2559
   รายงานการวิจัย ที่ หนังสืออ้างอิง : Reference(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
es.Report613.81 ศ815อ 
อุทกวิทยา = Hydrology
   กีรติ ลีวัจนกุล. / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
551.48
ก695อ 2543. 
อุทกวิทยา = Hydrology
   กีรติ ลีวัจนกุล. / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
551.48
ก695อ 2543. 
อุทกวิทยา = Hydrology
   กีรติ ลีวัจนกุล. / 2537
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
551.48
ก695อ 
อุทกวิทยา = Hydrology
   วิโรจน์ ชัยธรรม / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
551.48
ว711อ 2541. 
อุทกวิทยาของน้ำผิวดิน
   ประกอบ วิโรจนกูฎ. / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
551.488
ป188อ 2539. 
อุทธรณ์ฎีกา ฉบับ Concise : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง/ป..
   ประทีป อ่าววิจิตรกุล / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
346.07ป277ป 2551 
อุทยานแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    / 2553
   Fulltext E-connect [http://www.lib.buu.ac.th/av/cd..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อ915.9304
อ818 2553 
อุทยานแห่งชาติ ภาคเหนือ
    / 2553
   Fulltext E-connect [http://www.lib.buu.ac.th/av/cd..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อ915.9304
อ818 2553 
อุทยานแห่งชาติธรรมชาติ...และนันทนาการ : คู่มือเพื่อการท่องเท..
    / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
สร333.72
อ817 2549 
อุทยานใหม่ / โดย สภาธรรมของบาไฮแห่งประเทศไทย
    / 2534
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
297.93
อ817 2534. 
อุ่นไอสายใยรัก
   นาราจันทร์. / 2537
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว
น482อ 2537 
อุบัติรักกามเทพ
   พาชินา. / 2553
   นวนิยาย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว
พ594 2553. 
อุบัติร้ายอุบายรัก
   พิมพ์นรา / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว
พ716อ 2550 
อุปกรณ์การวัดขนาดสัดส่วนร่างกายของมนุษย์/โสรญา สุทธิ์นวล แล..
   โสรญา สุทธิ์นวล / 2553
   โครงงาน ที่ วิจัย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
คง128.6ส992อ 2553 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 [1098]   [แสดง 20/21959 รายการ] Copyright 2024. All Rights Reserved.